Kallformade profiler

Beroende på material, profilform och utförande så har vi från våra huvudmän ett flertal möjligheter att offerera kallformade profiler. Att utgå från en specialprofil jämfört med att bearbeta fram profilen ur ett standardmaterial ger inte bara mindre andel skrot, mindre slitage på verktyg och minskad bearbetningstid utan kan även ge miljömässig fördelar då den fraktade vikten blir lägre.


 

Materialbesparing

Profiler med mått som ligger nära den slutgiltiga designen innebär stora besparingar av material och produktionstid.

Stora möjligheter

Enklare profiler i kolstål, legerat stål, borstål och mässing offereras från våra huvudmän i England, Spanien, Italien och Tyskland, som även har möjlighet att vidareförädla produkten exempelvis genom glödgning, avspänningsvärmebehandling, seghärdning eller normalisering.

Lite mer komplexa kalldragna eller kallvalsade profiler, samt profiler i mer höglegerade och exotiska material såsom rostfria material, titanlegeringar och nickel-baslegeringar, offereras från våra huvudmän Osborn Metals Ltd., Zapp Precision Metals GmbH, J.G.Dahmen & Co KG samt Le Guellec SA.

Certifikat

Våra huvudmän är som ett minimum certifierade enligt EN ISO 9001, dessutom har flera av tillverkarna uttökade certifieringar inom exempelvis automotive och aerospace.

Flexibilitet i design

Producenterna designar och tillverkar själva alla verktyg med ett sofistikerade CAD/CAM system och kan hjälpa våra kunder att hitta en optimal lösning.

Kvalitet

Kallformade profiler ger en produkt med mycket god ytkvalitet. Kallformningen medför normalt även högre hållfasthetsegenskaper, men om man exempelvis skall bocka en detalj, finns även möjlighet att värmebehandla produkten efter användningsändamålet.

 

MATERIAL

Kolstål
Legerat stål
Borstål
Rostfritt Stål
Titan & Titanlegeringar
Nickellegeringar
Mässing
Aluminium

DIMENSIONER 

Beroende på produkt och utförande

UTFÖRANDE

Kalldraget
Kallvalsat
Kallformat + Värmebehandlat

Leveranstider

Då vi främst arbetar med små och medelstora tillverkare, är flexibiliteten ofta stor när det gäller att anpassa produktion efter kundens specifikation och önskemål.