+46(0)35-179940

PLÅT

Vi levererar plåt i rostfritt stål, titanmaterial, järn-, nickel- och kobolt-baslegeringar. Plåten levereras i standardformat eller formatskuren enligt kundspecifikation. Beroende på materialtjocklek och kundönskemål kan vi erbjuda sågning, kapning och vattenskärning. Även vidareförädling i form av riktning, slipning och annan mekanisk bearbetning kan offereras.