Extruderade profiler

Det kan finnas stora kostnadsbesparingar med att använda extruderade produkter i jämförelse med standardiserade formvaror.

Extrudering av metall är en tillverkningsmetod som ger en skräddarsydd profil närmre den färdiga utformningen vilket minskar bearbetningen. Metoden är lämplig både för solida som hålade profiler.


 

Materialbesparing

Komplexa extruderade profiler med mått som ligger nära den slutgiltiga designen kan tillverkas i ett produktionssteg, vilket innebär stora besparingar av råmaterial.
Därutöver kan man eliminera eller kraftigt minska kostnaderna i de följande bearbetningsstegen.

 

Kvalitet

Extruderingsprocessen ger en produkt med god ytkvalitet.

Leveranstider

Extruderat material kan ge avsevärt kortare total produktionstid då man ofta eliminerar vidare bearbetning eller minskar den betydligt.

MATERIAL

Aluminium
Kolstål
Rostfritt Stål
Titan & Titanlegeringar
Nickellegeringar
Legerat Stål

DIMENSIONER 

Beroende på produkt och utförande

UTFÖRANDE

Extruderat + Riktat
Extruderat + Riktat + Kalldraget
Extruderat + Riktat + Kalldraget + Riktat