+46(0)35-179940

EXTRUDERADE PROFILER


Det kan finnas stora kostnadsbesparingar att göra när man använder en extruderad produkt jämfört med t.ex. varmvalsning, smide, bearbetning eller annan fabricering.

Extrudering av stål är en tillverkningsmetod som ger en skräddarsydd profil med snäva toleranser. Metoden är lämplig både för solida som hålade profiler.


 

Materialbesparing
Komplexa extruderade profiler med mått som ligger nära den slutgiltiga designen kan tillverkas i ett produktionssteg, vilket innebär stora besparingar av råmaterial.
Därutöver kan man eliminera eller kraftigt minska kostnaderna i de följande bearbetningsstegen.
Sammanfattningsvis; ju dyrare materialsort desto större besparing.

Små kvantiteter
Extruderingsprocessen lämpar sig mycket väl för små kvantiteter.
Verktygskostnaden är låg och verktygsbyte i extruderingen görs snabbt. Metoden lämpar sig därför för mindre såväl som större kvantiteter.

Min. kvantiteten för extruderade profiler beror till viss del av tillgången på råmaterialet men kan sammanfattas enligt följande för de vanligaste produktgrupperna:

Kolstål 1000 kg
Rostfritt stål 500 kg
Titan 250 kg

Låga verktygskostnader
Kostnaden för en uppsättning extruderingsverktyg är normalt sett mycket mindre jämfört med t.ex. valsning, smide eller gjutning.

Flexibilitet i design
Vi designar och tillverkar själva alla verktyg med ett sofistikerat CAD/CAM system och hjälper kunden i designskedet med att hitta alla fördelarna med extruderingsprocessen.
Modifikationer på verktyget kan oftast göras snabbt och med små kostnader.

Kvalitet
Extruderingsprocessen ger en produkt med god ytkvalitet. Extruderade profiler lider inte av defekter som t.ex. invalsat glödskal.

Leveranstider
Extruderat material kan ge avsevärt kortare total produktionstid då man helt kan eliminera vidare bearbetning eller minska den betydligt.

MATERIAL

Kolstål
Rostfritt Stål
Titan & Titanlegeringar
Nickellegeringar
Legerat Stål

 

DIMENSIONER 

Profildiameter max 150 mm

 

UTFÖRANDE

Extruderat + Riktat
Extruderat + Riktat + Kalldraget
Extruderat + Riktat + Kalldraget + Riktat