Omräkningstabeller


Här hittar du omvandlingsfaktorer för längd, area, massa, volym, tryck, densitet med mera.


 

Att konvertera: Multiplicera med:
Centimeter till tum 0,3937
Kubikcentimeter till kubiktum 0,06103
Kubikfot till kubikmeter 0,02832
Kubiktum till kubikcentimeter 16,39
Kubiktum till liter 0,01639
Kubikmeter till kubikfot 35,32
Kubikmeter till kubikyards 1,308
Kubikyards till kubikmeter 0,7645
Fot till meter 0,3048
Gram till lbs 0,002205
Tum till centimeter 2,540
Tum till millimeter 25,40
Kilo till lbs 2,205
Kilogram till tons (imp) 0,0009842
Kilo per kubikmillimeter till tons (imp) per kubiktum 0,635
Meter till fot 3,281
Millimeter till tum 0,0394
N/mm2 till tons f/in2 (imp) 0,06475
Pounds till kilo 0,4536
Pounds per fot till kilo per meter 1,488
Kubikcentimeter till kubiktum 0,1550
Kubikfot till kubikmeter 0,09290
Kubiktum till kubikcentimeter 6,452
Kubikmeter till kubikfot 10,76
Fahrenheit till Celsius °C = 5/9(°F – 32)
Celsius till Fahrenheit °F = (°C x 9/5) + 32
Celsius till Kelvin °K = °C + 273
Tons (imp) per kubiktum till kilo per kubikmillimeter 1,575
Tons f/in2 (imp) till N/mm2 15,444
Tons (imp) till kilo 1016,0
Längd: mm m
1 tum (in = inch) 25,4 0,0254
1 fot (ft = foot) 304,8 0,3048
  tum fot
1 mm 0,039370 0,003281
1 m 39,370 3,2808
Area: mm2 m2
1 tum2 (in2) 645,16 0,000645
1 fot2 (ft2) 92903 0,09290
  tum2 (in2) fot2 (ft2)
1 mm2 0,00155  
1 m2 1550 10,764
Massa: Kg Ton (1000 kg)
1 pound 0,4536 0,00045
1 UK ton 1016,05 1,01605
1 US short ton 907,185 1,1023
  lb UK tons
1 kg 2,20462 0,00098
1 ton 2204,62 0,9842
1 US short ton 2000,0 0,89286
Massa/Längd:   Kg/m
1 lb/tum   17,858
1 lb/fot   1,48816
  Ib/tum Ib/fot
1 Kg/m 0,056 0,672
Volym cm3 m3
1 tum3 (in3) 16,387 0,00001639
1 fot3 (ft3) 28316,8 0,02832
  tum3 (in3) fot3 (ft3)
1 cm3 0,06103  
1 m3   35,31
Tryck/kraft: N/mm2 Kgf/mm2
1 lbf/in2 0,006895 0,000703
1 tonf/in2 15,444 1,5794
1 Kgf/mm2 9,8066135 1
  lbf/in2 tonf/in2
1 N/mm2 145,038 0,06475
1 Kgf/mm2 1422,340 0,6350
Densitet:   Kg/m3
1 lb/in3   2769,9
1 lb/ft3   16,0815
  lb/in3 lb/ft3
1 Kg/m3 0,000036046 0,062428
Energi: Joule  
1 ft.lbf 1,3558  
1 Kgf m 9,80665  
  ft.lbf Kgf m
1 Joule 0,73760 0,101972

Med reservation för eventuella felskrivningar.