+46(0)35-179940

KALLDRAGNA / VALSADE PROFILER


Beroende på material, profilform och utförande så har vi från våra huvudmän ett flertal möjligheter att offerera kalldragna eller valsade profiler. Att utgå från en specialprofil jämfört med att bearbeta fram profilen ur ett standardmaterial ger inte bara mindre andel skrot, mindre slitage på verktyg och minskad bearbetningstid utan kan även ge miljömässig fördelar då den fraktade vikten blir lägre.


 

Enklare profiler i kolstål, automatstål, legerat stål och borstål offereras från Acenta Steel och Trafileria Colombo, som även har möjlighet att vidareförädla produkten genom glödgning, avspänningsvärmebehandling, seghärdning och normalisering.

Lite mer komplexa kalldragna profiler, samt profiler i mer höglegerade och exotiska material såsom rostfria material, titanlegeringar och nickel-baslegeringar, offereras från Osborn Metals Ltd.Zapp Precision Metals GmbH, J.G.Dahmen & Co KG samt Le Guellec SA.

Våra huvudmän är certifierade enligt EN ISO 9001.

  • KOLSTÅL

  • AUTOMATSTÅL

  • LEGERAT STÅL

  • BORSTÅL

  • ROSTFRITT

  • TITAN & TITANLEGERINGAR

  • NICKELBASLEGERINGAR