+46(0)35-179940

Verktygsstål

Genom bland annat våra huvudmän Zapp Materials Engineering GmbH har vi möjlighet att erbjuda ett brett leveransprogram av verktygsstål och snabbstål.
Flertalet av nedan material kan offereras i formvaror såsom rundstänger, plattor eller plåtar. Leverans kan ske i fullstorlek eller sågat/kapat/skuret till önskat mått.


Verktgsstål för kallbearbetning

(Riktanalys i procent)

W.Nr SS Zapp C Si Mn Cr Mo V W Ni Co
1.2067 - C 16 1 0,25 0,35 1,5 - - - - -
1.2080 - C 120 2,1 0,3 0,3 12 - - - - -
1.2363 2260 LVC 50 1 0,3 0,5 5,3 1 0,2 - - -
1.2379 2310 LC 120S 1,55 0,3 0,3 12 0,7 1 - - -
1.2436 (2312) WC 120 2,2 0,3 0,3 12 - - 0,8 - -
1.2510 2140 MCWV 1 0,3 1,1 0,6 - 0,1 0,6 - -
1.2550 (2710) SCW20H 0,6 0,6 0,3 1,1 - 0,2 2 - -
1.2601 - LC 120 1,65 0,3 0,3 12 0,6 0,3 0,5 - -
1.2721 (2550) CN 35 0,5 0,3 0,5 1,2 - - - 3,2 -
1.2767 - LCN 45 0,45 0,25 0,4 0,3 - - - 4 -
1.2842 - VM 20 0,9 0,25 2 0,5 - 0,1 - - -

 


Verktygsstål för varmformning

(Riktanalys i procent)

W.Nr SS Zapp C Si Mn Cr Mo V W Ni Co
1.2343 - CVL 10 0,38 1 0,4 5,3 1,3 0,35 - - -
1.2344 2242 CVL10V 0,4 1 0,4 5,3 1,4 1 - - -
1.2365 - CVL 30 0,32 0,3 0,3 3 2,8 0,5 - - -
1.2367 - LC 50 0,4 0,4 0,4 5 3 1 - - -

 


Verktygsstål för plastbearbetning

(Riktanalys i procent)

W.Nr SS Zapp C Si Mn Cr Mo V W Ni Co
1.1730 1650 K 45 0,45 0,25 0,7 - - - - - -
1.2083 (2314) C 135M 0,42 0,4 0,3 13 - - - - -
1.2162 - MC 13E 0,21 0,25 1,3 1,2 - - - - -
1.2311 - MCL 3 0,4 0,3 1,5 2 0,2 - - - -
1.2312 - MCL S 0,4 0,4 1,5 1,9 0,2 - - - + S
1.2316 - LC 160 0,36 0,8 0,8 16 1,2 - - - -
1.2344 2242 CVL10V 0,4 1 0,4 5,3 1,4 1 - - -
1.2363 2260 LVC 50 1 0,3 0,5 5,3 1 0,2 - - -
1.2738 - MCL 4 0,4 - 1,5 1,9 0,2 - - 1 -
1.2764 - LCN35E 0,2 0,2 0,4 1,3 0,2 - - 4 -
1.2767 - LCN 45 0,45 0,25 0,4 1,3 0,3 - - 4 -
1.4112 - K 90L 0,9 0,6 0,6 18 1,2 - - - -
1.4122 - K 35L 0,4 0,6 0,6 17 1,2 - - 0,8 -
1.8550 - N 35 0,34 0,3 0,5 1,7 0,2 - - 1 + Al

 


Snabbstål

(Riktanalys i procent)

W.Nr SS Zapp C Si Mn Cr Mo V W Ni Co
1.3202 - SSVB50 1,4 0,3 0,3 4,2 0,9 4 12 - 5
1.3207 - SSB120 1,3 0,3 0,3 4,2 3,8 3,2 10,5 - 10,5
1.3243 2723 SSLB50 0,92 0,4 0,3 4,2 5 2 6,5 - 5
1.3343 2722 SSWL50 0,9 0,4 0,3 4,3 5 1,9 6,5 - -

 


Pulvermetallurgiskt framställt verktygsstål

(Riktanalys i procent)

Applikation: Zapp C Cr Mo W V Co
För kallbearbetning: CPM®3V 0,8 7,5 1,3 - 2,8 -
  CPM®15V 3,4 5 1,3 - 14,5 -
  CPM®420V 2,2 13 1 - 9 -
  CPM®9V 1,8 5,3 1,3 - 9 -
  CPM®10V 2,4 5,3 1,3 - 10 -
För kap & klippverktyg: CPM®REXM4 1,4 4,2 5,2 5,7 4 -
  CPM®REXT15 1,6 4 - 12,2 5 5
  CPM®REX76 1,5 3,7 5,2 10 3,1 9
För korrosionsbeständighet: CPM®T440V 2,2 17,5 0,5 - 5,5 -
  CPM®MPL-1  3,8 24,2 3 - 9,1 -
CPM® is a registered trademark of Crucible Industries, USA.
Subject to typing errors.