+46(0)35-179940

SVARVAD RUNDSTÅNG


Vi offererar varmvalsad skalsvarvad, eller varmvalsad, skalsvarvad och polerad rundstång i dimensioner mellan 100 - 350 mm dia. Centerlessbearbetat upp till ca. 200 mm. Produktion mot DIN 671 eller motsvarande standard. Toleranser ner till ISO h9 möjligt genom polering.


 

Metrisk
ø
Imperial
ø
080A15
C1080
080A45
C45
230M07
11SMn30
230M07Pb
11SMnPb30
100 mm dia 4” dia
105 mm dia  
110 mm dia 4 ¼” dia
115 mm dia 4 ½” dia
120 mm dia 4 ¾” dia
125 mm dia  
130 mm dia 5” dia
135 mm dia 5 ¼” dia
140 mm dia 5 ½” dia
145 mm dia 5 ¾” dia
150 mm dia  
155 mm dia 6” dia
160 mm dia 1 ¼” dia
165 mm dia 6 ½” dia
170 mm dia 6 ¾” dia
175 mm dia  
180 mm dia 7” dia
190 mm dia 7 ½” dia
200 mm dia 8” dia
210 mm dia  
220 mm dia 8 ½” dia
230 mm dia 9” dia
240 mm dia 9 ½” dia    
250 mm dia    
260 mm dia 10” dia  
270 mm dia 10 ½” dia    
280 mm dia 11” dia      
290 mm dia 11 ½” dia      
300 mm dia        
305 mm dia 12” dia      
310 mm dia        
320 mm dia        
330 mm dia 12” dia      
340 mm dia        
350 mm dia 14” dia      
Mellanliggande dimensioner mot förfrågan.