+46(0)35-179940

PULVERMETALLURGISKT VERKTYGSSTÅL


Våra huvudmän Zapp AG är europadistributörer av CPM pulvermetallurgiskt stål. CPM stålen tillverkas av Crucible Industries (USA) vilka bland annat har fokuserat på höglegerade pulvermetallurgiska kallarbetsstål. Deras CPM stål legerade med Vanadin är patentskyddade och används för högsta produktionseffektivitet.


 

Fördelar

1. LEGERINGSÄMNEN

Genom produktionsprocessen kan högre andel legeringsämnen tas upp i stålet utan att försämra materialets egenskaper.

2. SEGHET

Genom pulverstålens uniforma karbidfördelning och minimala andel metallurgiska defekter ökar materialens hållfasthet och ger därigenom bättre skydd mot sprickbildning.

3. SLITSTYRKA

Karbidernas hårdhet och volym ökar stålens adhesiva och abrasiva slitstyrka.

4. SLIPBARHET

Karbidernas uniforma fördelning och globala utformning förbättrar slipbarheten.

5. DIMENSIONSSTABILITET

De pulvermetallurgiska stålens avsaknad av segregationsdefekter leder till ökad dimensionsstabilitet. Detta medför att verktygen mindre ofta behöver slipas om.

6. RENHET

Utmärkta poleringsegenskaper och gnistbearbetningsegenskaper är ett resultat av den höga renhetsgraden i materialstrukturen. 

Pulverstål 

CPM® 1V

Pulvermetallurgiskt stål för varmbearbetning, värmetåligt och med god seghet, slitstarkt.
Verktyg för varmextrudering, skärverktyg för höga temperaturer, varmformningsverktyg. Verktyg för kallbearbetning och plastindustrin.

CPM® 3V

Kallarbetsstål, extremt god seghet.
Stansverktyg för tunga applikationer, bock-, press- och formverktyg. Verktyg för finstansning.

CPM® 9V

Kallarbetsstål, slitstarkt. Hårdhet 52-57 HRc.
Pressverktyg, kallformningsverktyg, stansverktyg för tunga applikationer.

CPM® 10V

Kallarbetsstål, slitstarkt och segt. Hårdhet 58-64 HRc.
Stansverktyg för tunnplåt upp till ca. 2,5 mm tjocklek, valsar, knivar, slitdelar.

CPM® 15V

Kallarbetsstål, högsta slitstyrka. Hårdhet 58-64 HRc
Stansverktyg för tunnplåt I tjocklekar upp till ca 1,5 mm. Verktyg för pulverpressning, slitdelar.

CPM® Rex M4

Snabbstål, hög slitstyrka, seghet och skäreggsstabilitet.
Fräsverktyg, brotschar, kallarbetsapplikationer, finstansning.

CPM® Rex T15

Snabbstål, hög slitstyrka, god hårdhet även vid höga temperaturer och kompressionsstyrka
Fräsverktyg brotschar, borrtappar etc.

CPM® Rex 76

Snabbstål, hög slitstyrka, mycket god hårdhet även vid höga temperaturer och kompressionsstyrka.
Fräsverktyg brotschar, borrtappar etc.

CPM® Rex 121

Snabbstål, högsta kompressionsstyrka, värmetålighet och slitstyrka.
Skärverktyg för högsta kvalitet.

CPM® 420V

Pulvermetallurgiskt stål med hög slitstyrka. Samt korrosionsbeständighet.
Verktyg och slitdelar för plast och livsmedelsindustrin.

 


Med reservation för eventuella skrivfel 
CPM® är registrerat varumärke av Crucible Industries (USA)