+46(0)35-179940

PULVERMETALLURGISKT VERKTYGSSTÅL

Våra huvudmän Zapp Precision Metals GmbH High Performance Alloys är europadistributörer av CPM® pulvermetallurgiskt stål. CPM® stålen tillverkas av Crucible Industries (USA) vilka bland annat har fokuserat på höglegerade pulvermetallurgiska kallarbetsstål. Deras CPM® stål legerade med Vanadin är patenterade och används för högsta produktionseffektivitet.


 

LEGERINGSÄMNEN
Genom produktionsprocessen kan högre andel legeringsämnen tas upp i stålet utan att försämra materialets egenskaper.

SEGHET
Genom pulverstålens uniforma karbidfördelning samt materialens avsaknad av metallurgiska defekter ökar materialens hållfasthet och ger därigenom bättre skydd mot sprickbildning.

SLITSTYRKA
Karbidernas hårdhet och volym ökar stålens adhesiva och abrasiva slitstyrka.

SLIPBARHET
Karbidernas uniforma fördelning och globala utformning förbättrar slipbarheten.

DIMENSIONSSTABILITET
De pulvermetallurgiska stålens avsaknad av segregationsdefekter leder till ökad dimensionsstabilitet. Detta medför att verktyg mer sällan behöver slipas om.

RENHET
Utmärkta poleringsegenskaper och gnistbearbetningsegenskaper är ett resultat av den höga renhetsgraden i materialstrukturen. 

CPM® 1V®

Pulvermetallurgiskt stål för varmbearbetning, värmetåligt och med god seghet, slitstarkt.

Verktyg för varmextrudering, skärverktyg för höga temperaturer, varmformningsverktyg. Verktyg för kallbearbetning och plastindustrin.


CPM® 3V®

Kallarbetsstål, extremt god seghet.

Stansverktyg för tunga applikationer, bock-, press- och formverktyg. Verktyg för finstansning.


CPM® 9V®

Kallarbetsstål, slitstarkt. Hårdhet 52-57 HRc.

Pressverktyg, kallformningsverktyg, stansverktyg för tunga applikationer.


CPM® 10V

Kallarbetsstål, slitstarkt och segt. Hårdhet 58-64 HRc.

Stansverktyg för tunnplåt upp till ca. 2,5 mm tjocklek, valsar, knivar, slitdelar.


CPM® 15V®

Kallarbetsstål, högsta slitstyrka. Hårdhet 58-64 HRc

Stansverktyg för tunnplåt I tjocklekar upp till ca 1,5 mm. Verktyg för pulverpressning, slitdelar.


 

CPM® Rex M4

Snabbstål, hög slitstyrka, seghet och skäreggsstabilitet.

Fräsverktyg, brotschar, kallarbetsapplikationer, finstansning.


CPM® Rex T15

Snabbstål, hög slitstyrka, god hårdhet även vid höga temperaturer och kompressionsstyrka

Fräsverktyg brotschar, borrtappar etc.


CPM® Rex 76®

Snabbstål, hög slitstyrka, mycket god hårdhet även vid höga temperaturer och kompressionsstyrka.

Fräsverktyg brotschar, borrtappar etc.


CPM® Rex 121®

Snabbstål, högsta kompressionsstyrka, värmetålighet och slitstyrka.

Skärverktyg för högsta kvalitet.


CPM® 420V

Pulvermetallurgiskt stål med hög slitstyrka. Samt korrosionsbeständighet.

Verktyg och slitdelar för plast och livsmedelsindustrin.


® är registrerade varumärken av Crucible Industries (USA).
Med reservation för eventuella felskrivningar.