+46(0)35-179940

34CrNiMoS6 QT

Seghärdningsstål – Lagerstandard


 

Produktstandard:
EN 10083-1

Materialstandard:
EN: 34CrNiMo6*
W.Nr.1.6582*
SS.2541-03

*Modifierad analys (C 0,32-0,39%, S 0,025-0,035%)

Materialbeskrivning:
34CrNiMoS6 är ett seghärdningsstål motsvarande 34CrNiMo6 men med styrd svavelhalt vilket ger förbättrade bearbetningsegenskaper. Materialet lagerhålls i kalldraget seghärdat utförande med mekaniska värden enligt SS.2541-03*. Dragning- och riktningsprocesserna ger ett material med mycket god rakhet som lämpar sig speciellt bra för tillverkning av långa artiklar.

Kemisk sammansättning i procent (%):  

Grundämne: 34CrNiMoS6
Kol [C] 0,32 - 0,39
Kisel [Si] max. 0,40
Mangan [Mn] 0,50 - 0,80
Fosfor [P] max. 0,035
Svavel [S] 0,020 - 0,035
Krom [Cr] 1,30 - 1,70
Molybden [Mo] 0,15 - 0,30
Nickel [Ni] 1,30 - 1,70
Järn [Fe] Rest

 

Mekaniska egenskaper:
Brottgräns, Rm: 900 – 1100 MPa.*
Sträckgräns, Rp0,2: min. 700 MPa.*
Förlängning, A5: min. 12% *
Hårdhet: HB 275 – 310*

Utförande:
Kalldraget, seghärdat.

Tekniska egenskaper:
Rakhet: ≤ 1 mm / 1000 mm

Leveransform:
Längder om 3000 mm (-0/+200 mm)

* Avvikelser kan förekomma. Observera skillnad i mekaniska egenskaper i seghärdat utförande enligt EN-normen jämfört med tidigare SS.2541-03.

Toleranser:
(Enligt DIN EN 10278 – ISO h10)  

Diameter: ISO h10 [mm]
>3 till 6 +0/-0,048
>6 till 10 +0/-0,058
>10 till 18 +0/-0,070
>18 till 30 +0/-0,084

 

Lagerdimensioner (B.B.S. i Halmstad AB):  

Diameter [mm] Tolerans EN ISO Ändutförande  
6,00 h10 Kapade
8,00 h10 Kapade
10,00 h10 Kapade
12,00 h10 Kapade
14,00 h10 Kapade
15,00 h10 Kapade
16,00 h10 Kapade
18,00 h10 Kapade
20,00 h10 Kapade
Övriga dimensioner i området 4,5 – 75 mm offereras från nytillverkning.

Typiska användningsområden:
Maskinbearbetade finmekaniska detaljer såsom axlar, fästelement, skruvar och muttrar.

Testning och provningsintyg:
Certifikat enligt EN 10204/3.1.


Med reservation för eventuella skrivfel.