+46(0)35-179940

Leveransvillkor - Incoterms 2010

K = Köpare
S = Säljare

  EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAT DAP DDP
  Ex Works (ange platsen för avlämnandet) Free Carrier (ange platsen för avlämnandet) Free Along-side Ship (ange lastnings-hamnen) Free On Board (ange lastnings-hamnen) Cost and Freight (ange destinations-hamnen) Cost Insurance Freight (ange destinations-hamnen) Carriage Paid To (ange destinationen) Carriage and Insurance Paid to (ange destinationen) Delivered At Terminal (ange terminal i hamnen eller på destinationen) Delivered At Place (ange destinations-orten) Delivered Duty Paid (ange destinationen)
Risken övergår på K när → godset ställts till K's förfogande hos S godset lämnats till transportören* godset kajlagts i lastningshamnen vid fartyget godset placerats ombord i lastningshamnen godset placerats ombord i lastningshamnen godset placerats ombord i lastningshamnen godset lämnats till transportören godset lämnats till transportören godset ankommit till lossningshamnen, lossat godset ankommit till destinationsorten, olossat godset ankommit till destinationsorten, olossat 
Lokal förtransport K S* S S S S S S S S S
Sluter fraktavtal K K K K S S S S S S S
Lastning K K K S S S S S S S S
Försäkring av huvudtransport  K K K K K Försäkringsplikt S K Försäkringsplikt S S S S
Lossning K K K K K K K K S K K
Importavgift såsom tull K K K K K K K K K K S
Exportklarering K S S S S S S S S S S
Lokal vidare-transport K K K K K K K K K K K
 *Hämtar köparens transportör godset hos säljaren, sker avlämnandet när godset har lastats på fordonet. Ställer säljaren godset till transportörens förfogande, sker avlämnandet när godset har ankommit till transportören.

Med reservation för eventuella skrivfel.