+46(0)35-179940

ZAPP

Zapp - Ett familjeägt företag med rötter inom stålindustrin sedan mer än 300 år. Idag är man, med sina ca. 1100 medarbetare och 14 enheter i tyskland, USA och kina, etablerade som en ledande leverantör på världsmarknaden av semi-producerade metallprodukter.

Kärnkompetensen inkluderar kallformning av precisionsmaterial med tonvikt på rostfritt stål och speciallegeringar. Verksamheten omfattar rådgivning, tillverkning, vidareförädling och handel med högpresterande specialmaterial.

Zapps produkter och varumärken är väl etablerade på marknaden. Portföljen inkluderar semi-producerade produkter i rostfritt stål och andra metaller, nickel, kobolt, titan och verktygsstål.


Enheter:

Zapp Precision Metals GmbH

Zapp Precision Metals GmbH har produktionsanläggningar i Tyskland och USA och är inriktade på förädling av rostfritt, titan och nickellegeringar. Produkterna är precisions-tråd, -stång, -profiler, -band och Bi-metallband för sågblad samt rakelblad (doctor blades). Zapp Precision Metals kundkrets finns bl.a. inom fordonsindustri, klocktillverkning, medicinteknik, dentalteknik, kemisk industri, offshore, telekom och elektronik.

Zapp Materials Engineering GmbH

Zapp Materials Engineering GmbH lagerhåller titan, titanlegeringar, nickelbaslegeringar och specialmaterial, och är b.a. Haynes® Internationals europadistributör av specialmaterial som HAYNES®, HASTELLOY® och ULTIMET®. Zapp Materials Engineering har även ett omfattande Service Center för verktygsstål och är bl.a. Europa-distributör av CPM® pulverstål.

Zapp Medical Alloys

Part of Zapp Precision Metals GmbH. Produktion, lagerhållning och handel med material för medicin och dentalindustri. 

Ferd. Wagner Profile

En del av Zapp Precision Metals GmbH.
Producent av precisionsprofiler.

Zapp Precision Strip, Inc.

Produktion av precisionsband i USA.

Zapp Precision Wire, Inc.

Produktionsenhet för tråd i USA. 


Produkterna inkluderar:

• Band
• Billet
• Bimetal för bandsågar
• Folie
• Multi-tubes för offshore
• Plåt

• Plattvalsad tråd
• Profiler
• Pulverstål
• Rör
• Rörtillbehör
• Smidesämnen

• Stång
• Svetstråd
• Tråd
• Valstråd
• Verktygsstål