+46(0)35-179940

Acenta Steel Limited

Acenta Steel Limited i Storbrittanien producerar såväl varmvalsat som kallbearbetat stål. I gruppen ingår även en lagerhållare. Produktionsenheterna är belägna i Birminghamområdet.

Över 50% av ACENTA's försäljning är för export och företagens mål är att vara förstahandsleverantör av sitt breda produktutbud på den internationella marknaden. Divisionsstrukturen ger kontroll över kvalitet i världsklass och ger ACENTA flexibiliteten att skräddarsy lösningar för högteknologiska applikationer.

Några av stålsorterna är handelsstål, konstruktionsstål och legerat stål, automatstål, fjäderstål, borstål och vissa verktygsstål.

Acenta Steel är uppdelat på följande enheter:

Acenta Hot Rolled

Storbrittaniens ledande producent av varmvalsad platt och fyrkantsstång.

Acenta Bright Bar

Storbrittaniens ledande fristående producent av blankt stångmaterial (kallbearbetad).

Acenta Distribution

Storbrittaniens ledande lagerhållare av stångmaterial (valsat och kallbearbetat).