+46(0)35-179940

AARTEE Bright Bar

AARTEE Bright Bar i Storbrittanien producerar såväl varmvalsat som kallbearbetat stål. I gruppen ingår även en lagerhållare. Produktionsenheterna är belägna i Birminghamområdet.

Över 50% av AARTEE's försäljning är för export och företagens mål är att vara förstahandsleverantör av sitt breda produktutbud på den internationella marknaden. Divisionsstrukturen ger kontroll över kvalitet i världsklass och ger AARTEE flexibiliteten att skräddarsy lösningar för högteknologiska applikationer.

Några av stålsorterna är handelsstål, konstruktionsstål och legerat stål, automatstål, fjäderstål, borstål och vissa verktygsstål.

AARTEE Bright Bar är uppdelat på följande enheter:

AARTEE Hot Rolled

Storbrittaniens ledande producent av varmvalsad platt och fyrkantsstång.

AARTEE Bright Bar

Storbrittaniens ledande fristående producent av blankt stångmaterial (kallbearbetad).

AARTEE Distribution

Storbrittaniens ledande lagerhållare av stångmaterial (valsat och kallbearbetat).