+46(0)35-179940

KOPPARRÖR FÖR VATTEN, VÄRME, VENTILATION & SANITET (VVS-RÖR)


Våra huvudmän CUPRUMFOMA SPA (IT) producerar kopparrör för vatten, värme, ventilation och sanitet. Rören motsvarar installatörernas högt ställda specifikationskrav. En speciell reningsprocess borgar för en exceptionellt jämn och fin inneryta med låga resthalter av kol, vilket gör kopparrören allsidiga inom vatten, värme och santetsapplikationer.

 Utmärkande egenskaper är:

  • Formbarhet och enkel installation
  • Låga belastningsförluster
  • Utmärkt värmeledningsförmåga
  • Låg utvidgningskoefficient
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Gasogenomtränglighet
  • Utmärkt korrosionsbeständighet
  • Miljövänligt eftersom koppar inte åldras och har en hög återvinningsgrad.