+46(0)35-179940

Högtemperaturapplikationer


Genom våra huvudmän Zapp Materials Engineering GmbH har vi tillgång till ett av marknadens bredaste sortiment av specialmaterial för högtemperaturapplikationer.

Exempel på materialkvaliteter:

HAYNES® 214®

(2.4646 / UNS N07214)
Nickel-bas superlegering med enastående resistans mot oxidation i temperaturer upp till 1260°C. Utmärkt beständighet mot uppkolning och klorhaltiga miljöer, framför allt i höga temperaturer.

Applikationer: I krävande industriella värmeapplikationer, reningsanläggningar för rökgas, förbränningsanläggningar, kemisk industri, fordonsindustri. 

HAYNES® HR-224®

(- / -)
En nickel-bas legering med kontrollerad aluminiumhalt. Denna legering uppnår en överlägsen oxidationsbeständighet genom ett tätt skyddande aluminiumoxidskikt, förbättrad bearbetbarhet och svetsbarhet.

Applikationer: Värme-rekuperatorer, fordons-katalysatorer och värmesköldar, rör för strängglödgningsugnar och andra svårt oxiderande miljöer.

HAYNES® 230®

(2.4733 / UNS N06230)
Förstärkt genom upplösningsbehandling uppvisar denna nickel-bas legering en kombination av eftertraktade egenskaper som termisk stabilitet, oxidationsresistans upp till 1150°C, beständighet mot nitrering, uppkolning, fuktiga omgivningar.

Applikationer: Semi-producerade detaljer för gasturbinanläggningar, ugnsdelar, kemiska-, teknologiska- och petrokemiska anläggningar, förbränningsanläggningar som arbetar under termiska cykler.

HAYNES® 242®

(UNS N10242)
Åldringshärdbar nickel-molybden-krom legering med utmärkt hållfasthet upp till 705°C, låg termisk utvidgning, god resistans mot oxidation upp till 815°C. Utomordentlig resistans mot fluor och fluorbärande medier i höga temperaturer. Höghållfasthet i kombination med utmärkt korrosionsbeständighet och slitstyrka.

Applikationer: Gasturbinteknik, tillverkning av plaster av typen fluorpolymerer samt inom kemisk processindustri.

HAYNES® 282®

(UNS N07208)
En gamma-prime förstärkt superlegering utvecklad för konstruktioner utsatta för höga temperaturer. Kombinerar kryphållfasthet, termisk stabilitet, svetsbarhet och bearbetbarhet. Legeringen har utmärkt kryphållfasthet i temperaturer mellan 650 till 930°C.

Applikationer: Tallriksfjädrar till bilindustrin, komponenter till avgassystem, munstycken och andra kopplingar och ledningskomponenter för varm gas.

HAYNES® HR-160®

(2.4880 / UNS N12160)
Nickel-kobolt-krom-kisel legering förstärkt genom upplösningsbehandling. Enastående beständighet mot sulfidering och andra aggressiva miljöer i höga temperaturer som kloridattacker i reducerande och oxiderande medier. Utomordentlig resistans mot oxidation, korrosion i varm gas, uppkolning och metalldamm samt nitridation med flera. Temperaturer upp till 1205°C.

Applikationer: Skiftande och/eller aggressiva arbetsförhållanden. Avfallsförbränning, värmepannor, reaktionskärl för höga temperaturer. Ugnsteknik och termiska anrikningsanläggningar m.fl.  

Alloy 600

(2.4816 / UNS N06600)
Nickel-krom-järn legering med god korrosionsbeständighet upp till 1050°C, utomordentlig beständighet mot spänningskorrosionssprickning genom sin höga nickelhalt.

Applikationer: Ugnar och annan termisk processutrustning, skyddsrör för värmeelement inom kärnkraftsteknologin, kemisk processindustri.

Alloy 601

(2.4851 / UNS N06601)
Nickel-krom-järn legering med aluminiumtillsats, utomordentlig beständighet i aggressiva gaser i oxiderande miljöer upp till 1150°C.

Applikationer: Värmebehandlingsanläggningar som valsar i ugnar, upphängningselement, glödstift för dieselmotorer.

Alloy 625

(2.4856 / UNS N06625)
Korrosionsbeständig nickel-krom-molybden legering med höga mekaniska egenskaper, även vid höga temperaturer. God korrosionsbeständighet i oxiderande och kloridhaltiga medier.

Applikationer: Produktionsanläggningar för salpetersyra, avgasreningssystem, komponenter för användning i havsvatten, membran. 

Alloy 718

(2.4668 / UNS N07718)
Åldringshärdbar nickel-krom-järn legering med hög kryphållfasthet upp till 700°C. Specifika egenskaper kan uppnås genom kontrollerade värmebehandlingsprocesser.

Applikationer: Flyg-, bil- och gasturbinkomponenter, fjädertillverkning. Komponenter utsatta för tuffa mekaniska förhållanden i förhöjda temperaturer eller korrosiva miljöer.   

HAYNES® HR-120®

(2.4854 / UNS N08120)
Järn-nickel-krom legering förstärkt genom upplösningsbehandling, med hög oxidationsbeständighet upp till 1100°C, sulphurizing och/eller uppkolning tillsammans med utmärkt kryphållfasthet.

Applikationer: Retorter, mufflar, korgar, fästelement för värmebehandlingsugnar, sopförbränningsanläggningar, petrokemiska anläggningar, kraftverk.

HAYNES® 556®

(1.4883 / UNS R30556)
Järnbaserad superlegering förstärkt genom upplösningsbehandling med hög termisk strukturstabilitet, beständig mot svåra korrosiva gassubstanser vid låga och höga temperaturer upp till 1100°C. Gynnsamma bearbetningsegenskaper, kryphållfasthet, beständighet mot svavel och kol för högtemperaturapplikationer.

Applikationer: Sopförbränningsanläggningar, industriugnar, kemisk och petrokemisk processteknologi. Utmärkta svetsegenskaper, därför lämplig för svetsning av olika högtemperaturlegeringar, lämplig för smält salt och zink. 

Alloy 800H

(1.4876 / UNS N08810)
Järn-nickel-krom legering med mycket god beständighet mot uppkolning och skiftande oxiderande/reducerande atmosfärer. Optimerade krypegenskaper genom kontrollerad halt av legeringsämnen kol, kisel, aluminium och titan vilka gör applikationer i temperaturer över 600°C möjliga.

Applikationer: Värmeväxlare, värmebehandlingsanläggningar, värmare, fläktar, behållare, kemiska och petrokemiska anläggningar. 

HAYNES® 25

(2.4964 (WL) / UNS R30605)
kobolt-bas legering förstärkt genom upplösningsbehandling. Utmärkt kryphållfasthet, oxidationsbeständig upp till 980°C och beständig mot gasformiga svavelhaltiga medier.

Applikationer: Gasturbinteknologi för luftfartsindustrin, lagerteknik, framdrivningskomponenter till raketer, industriella förbränningsanläggningar, glasfibertillverkning.

HAYNES® 188

(2.4683 / UNS R30188)
Kobolt-baserad superlegering förstärkt genom upplösningsbehandling med hög oxidationsresistans upp till 1100°C, hög kryphållfasthet, extremt hög beständighet mot het gaskorrosion.

Applikationer: Gasturbinteknologi inom luftfart, lagerteknik, framdrivningskomponenter till raketer, industriella förbränningsanläggningar, glasfibertillverkning.


Haynes®, Hastelloy® och Ultimet® är registrerade varumärken av Haynes International, Inc., Kokomo, Indiana, U.S.A.
Zapp Materials Engineering GmbH innehar ISO 9001 samt EN 9120 (Aerospace) certifiering och är en del inom Zapp AG.
Med reservation för felskrivningar.