+46(0)35-179940

Högtemperaturapplikationer


Genom våra huvudmän Zapp Precision Metals GmbH High Performance Alloys har vi tillgång till ett av marknadens bredaste sortiment av specialmaterial för högtemperaturapplikationer.

Exempel på materialkvaliteter:

HAYNES® 214®

(2.4646 / UNS N07214)
Nickel-bas superlegering med enastående resistans mot oxidation i temperaturer upp till 1260°C. Utmärkt beständighet mot uppkolning och klorhaltiga miljöer, framför allt i höga temperaturer.

Applikationer: I krävande industriella värmeapplikationer, reningsanläggningar för rökgas, förbränningsanläggningar, kemisk industri, fordonsindustri. 

HAYNES® HR-224®

(- / -)
En nickel-bas legering med kontrollerad aluminiumhalt. Denna legering uppnår en överlägsen oxidationsbeständighet genom ett tätt skyddande aluminiumoxidskikt, förbättrad bearbetbarhet och svetsbarhet.

Applikationer: Värme-rekuperatorer, fordons-katalysatorer och värmesköldar, rör för strängglödgningsugnar och andra svårt oxiderande miljöer.

HAYNES® 230®

(2.4733 / UNS N06230)
Förstärkt genom upplösningsbehandling uppvisar denna nickel-bas legering en kombination av eftertraktade egenskaper som termisk stabilitet, oxidationsresistans upp till 1150°C, beständighet mot nitrering, uppkolning, fuktiga omgivningar.

Applikationer: Semi-producerade detaljer för gasturbinanläggningar, ugnsdelar, kemiska-, teknologiska- och petrokemiska anläggningar, förbränningsanläggningar som arbetar under termiska cykler.

HAYNES® 242®

(UNS N10242)
Åldringshärdbar nickel-molybden-krom legering med utmärkt hållfasthet upp till 705°C, låg termisk utvidgning, god resistans mot oxidation upp till 815°C. Utomordentlig resistans mot fluor och fluorbärande medier i höga temperaturer. Höghållfasthet i kombination med utmärkt korrosionsbeständighet och slitstyrka.

Applikationer: Gasturbinteknik, tillverkning av plaster av typen fluorpolymerer samt inom kemisk processindustri.

HAYNES® 282®

(UNS N07208)
En gamma-prime förstärkt superlegering utvecklad för konstruktioner utsatta för höga temperaturer. Kombinerar kryphållfasthet, termisk stabilitet, svetsbarhet och bearbetbarhet. Legeringen har utmärkt kryphållfasthet i temperaturer mellan 650 till 930°C.

Applikationer: Tallriksfjädrar till bilindustrin, komponenter till avgassystem, munstycken och andra kopplingar och ledningskomponenter för varm gas.

HAYNES® HR-160®

(2.4880 / UNS N12160)
Nickel-kobolt-krom-kisel legering förstärkt genom upplösningsbehandling. Enastående beständighet mot sulfidering och andra aggressiva miljöer i höga temperaturer som kloridattacker i reducerande och oxiderande medier. Utomordentlig resistans mot oxidation, korrosion i varm gas, uppkolning och metalldamm samt nitridation med flera. Temperaturer upp till 1205°C.

Applikationer: Skiftande och/eller aggressiva arbetsförhållanden. Avfallsförbränning, värmepannor, reaktionskärl för höga temperaturer. Ugnsteknik och termiska anrikningsanläggningar m.fl.  

Alloy 600

(2.4816 / UNS N06600)
Nickel-krom-järn legering med god korrosionsbeständighet upp till 1050°C, utomordentlig beständighet mot spänningskorrosionssprickning genom sin höga nickelhalt.

Applikationer: Ugnar och annan termisk processutrustning, skyddsrör för värmeelement inom kärnkraftsteknologin, kemisk processindustri.

Alloy 601

(2.4851 / UNS N06601)
Nickel-krom-järn legering med aluminiumtillsats, utomordentlig beständighet i aggressiva gaser i oxiderande miljöer upp till 1150°C.

Applikationer: Värmebehandlingsanläggningar som valsar i ugnar, upphängningselement, glödstift för dieselmotorer.

Alloy 625

(2.4856 / UNS N06625)
Korrosionsbeständig nickel-krom-molybden legering med höga mekaniska egenskaper, även vid höga temperaturer. God korrosionsbeständighet i oxiderande och kloridhaltiga medier.

Applikationer: Produktionsanläggningar för salpetersyra, avgasreningssystem, komponenter för användning i havsvatten, membran. 

Alloy 718

(2.4668 / UNS N07718)
Åldringshärdbar nickel-krom-järn legering med hög kryphållfasthet upp till 700°C. Specifika egenskaper kan uppnås genom kontrollerade värmebehandlingsprocesser.

Applikationer: Flyg-, bil- och gasturbinkomponenter, fjädertillverkning. Komponenter utsatta för tuffa mekaniska förhållanden i förhöjda temperaturer eller korrosiva miljöer.   

HAYNES® HR-120®

(2.4854 / UNS N08120)
Järn-nickel-krom legering förstärkt genom upplösningsbehandling, med hög oxidationsbeständighet upp till 1100°C, sulphurizing och/eller uppkolning tillsammans med utmärkt kryphållfasthet.

Applikationer: Retorter, mufflar, korgar, fästelement för värmebehandlingsugnar, sopförbränningsanläggningar, petrokemiska anläggningar, kraftverk.

HAYNES® 556®

(1.4883 / UNS R30556)
Järnbaserad superlegering förstärkt genom upplösningsbehandling med hög termisk strukturstabilitet, beständig mot svåra korrosiva gassubstanser vid låga och höga temperaturer upp till 1100°C. Gynnsamma bearbetningsegenskaper, kryphållfasthet, beständighet mot svavel och kol för högtemperaturapplikationer.

Applikationer: Sopförbränningsanläggningar, industriugnar, kemisk och petrokemisk processteknologi. Utmärkta svetsegenskaper, därför lämplig för svetsning av olika högtemperaturlegeringar, lämplig för smält salt och zink. 

Alloy 800H

(1.4876 / UNS N08810)
Järn-nickel-krom legering med mycket god beständighet mot uppkolning och skiftande oxiderande/reducerande atmosfärer. Optimerade krypegenskaper genom kontrollerad halt av legeringsämnen kol, kisel, aluminium och titan vilka gör applikationer i temperaturer över 600°C möjliga.

Applikationer: Värmeväxlare, värmebehandlingsanläggningar, värmare, fläktar, behållare, kemiska och petrokemiska anläggningar. 

HAYNES® 25

(2.4964 (WL) / UNS R30605)
kobolt-bas legering förstärkt genom upplösningsbehandling. Utmärkt kryphållfasthet, oxidationsbeständig upp till 980°C och beständig mot gasformiga svavelhaltiga medier.

Applikationer: Gasturbinteknologi för luftfartsindustrin, lagerteknik, framdrivningskomponenter till raketer, industriella förbränningsanläggningar, glasfibertillverkning.

HAYNES® 188

(2.4683 / UNS R30188)
Kobolt-baserad superlegering förstärkt genom upplösningsbehandling med hög oxidationsresistans upp till 1100°C, hög kryphållfasthet, extremt hög beständighet mot het gaskorrosion.

Applikationer: Gasturbinteknologi inom luftfart, lagerteknik, framdrivningskomponenter till raketer, industriella förbränningsanläggningar, glasfibertillverkning.


Haynes®, Hastelloy® och Ultimet® är registrerade varumärken av Haynes International, Inc., Kokomo, Indiana, U.S.A.
Zapp Precision Metals GmbH High Performance Alloys innehar ISO 9001 samt EN 9120 (Aerospace) certifiering.
Med reservation för felskrivningar.