+46(0)35-179940

Förnybar Energi


För att våra förnybara energikällor skall kunna utnyttja våra element sol, vind och vatten på effektivast sätt krävs för många av dessa applikationer högkvalitativa korrosionsbeständiga material med snäva toleranser och ytfinhetsvärden. För solkraft kan det röra sig om rostfria bandstål med polerade spegelblanka ytor, för vindkraft om kullager som ger minsta möjliga friktion och för vattenkraft om material som tål korrosiva havsmiljöer. Alla dessa enegikällor är även beroende av ett fungerande distributionsnät. Ofta är exempelvis vindkraftparker placerade till havs och här krävs specialkablar som klarar miljöpåverkan och havstryck.

 

Solenergi

 • Precisionsband för reflektorer
 • Rör för värmeväxlare
 • Stål- och aluminiumprofiler och ramar för solpaneler
 • Högtemperaturlegeringar

Vindkraft

 • Kullagerstål
 • Stål för fästelement
 • Bandstål för undervattenskabel (umbilicals).

 

Vattenkraft

 • Korrosionsbeständiga material
 • Tryckkärlsstål
 • Rör och rördelar
 • Specialprofiler