+46(0)35-179940

Flyg, rymd och försvarsindustri


Extruderade specialprofiler i titan för hållfasta lättviktsdetaljer i flygplanskropp och flygplansmotorer, specialprofiler för armering av militärfordon.
Precisionsrör i rostfritt och speciallegeringar för flödessystem (bränsle, luft, vatten, gas).
Plåt och stång i titan och värmetåliga nickellegeringar för detaljer inom flyg, raket, satellit och försvarsindustrin.

Genom våra huvudmän har vi tillgång till ett av marknadens bredaste sortiment av material för flyg-, rymd- och försvarsindustrin.

Exempel på materialkvaliteter:

Alloy 718

(2.4668 / UNS N07718)
Åldringshärdbar nickel-krom-järn legering med hög kryphållfasthet upp till 700°C. Specifika egenskaper kan uppnås genom kontrollerade värmebehandlingsprocesser.

Applikationer: Flyg-, bil- och gasturbinkomponenter, fjädertillverkning. Komponenter utsatta för tuffa mekaniska förhållanden i förhöjda temperaturer eller korrosiva miljöer.  

Alloy 6-B

(UNS R30016)
Hör till familjen nötningsbeständiga kobolt-legeringar med utmärkta egenskaper att motstå slitage genom abrasion, erosion, kavitation och påverkan även vid förhöjda temperaturer.

Applikationer: Lagerkomponenter, baffelplåtar, tätningsteknik, knivar och klingor, processanläggningar för mineraler, centrifuger, bortskaffning av  ammunition.  

HAYNES® 25

(2.4964 (WL) / UNS R30605)
kobolt-bas legering förstärkt genom upplösningsbehandling. Utmärkt kryphållfasthet, oxidationsbeständig upp till 980°C och beständig mot gasformiga svavelhaltiga medier.

Applikationer: Gasturbinteknologi för luftfartsindustrin, lagerteknik, framdrivningskomponenter till raketer, industriella förbränningsanläggningar, glasfibertillverkning.

HAYNES® 188

(2.4683 / UNS R30188)
Kobolt-baserad superlegering förstärkt genom upplösningsbehandling med hög oxidationsresistans upp till 1100°C, hög kryphållfasthet, extremt hög beständighet mot het gaskorrosion.

Applikationer: Gasturbinteknologi inom luftfart, lagerteknik, framdrivningskomponenter till raketer, industriella förbränningsanläggningar, glasfibertillverkning.

Titan grad 2

(3.7035 / UNS R50400)
Kommersiellt rent titan, den låga järnhalten medför utomordentlig korrosionsbeständighet i våta kloridhaltiga oxiderande medier. Titan uppvisar enastående biokompatibilitet. Genom små modifieringar av spårämnen ökar de mekaniska egenskaperna i jämförelse med titan grad 1.

Applikationer: Konstruktionsdelar utsatta för svåra oxidationsspänningar, i synnerhet i kombination med klorider: kemisk industri, avsaltningsanläggningar för havsvatten, kraftanläggningar, medicinsk teknologi, lättviktskonstruktioner. 

Titan grad 5

(3.7165 / UNS R56400 / AMS 4911)
(3.7164 / AMS 4928)(WL)
Titan α+β legering: Enastående hållfasthet. De mekaniska egenskaperna kan påverkas genom kontrollerad värmebehandling. En högre specifikationsnivå är tillgänglig för flygplanstillämpningar (WL-utförande). En något modifierad komposition resulterar i förbättrad formbarhet (ELI-utförande)

Applikationer: Konstruktionsdelar inom flygindustrin, kemisk processteknologi, rotationsdelar, fästelement, bilindustrin, sonotroder och medicinteknik. 


Haynes®, Hastelloy® och Ultimet® är registrerade varumärken av Haynes International, Inc., Kokomo, Indiana, U.S.A.
Zapp Precision Metals GmbH High Performance Alloys innehar ISO 9001 samt EN 9120 (Aerospace) certifiering.
Med reservation för skrivfel.