+46(0)35-179940

Flyg, rymd och försvarsindustri


Extruderade specialprofiler i titan för hållfasta lättviktsdetaljer i flygplanskropp och flygplansmotorer, specialprofiler för armering av militärfordon.
Precisionsrör i rostfritt och speciallegeringar för flödessystem (bränsle, luft, vatten, gas).
Plåt och stång i titan och värmetåliga nickellegeringar för detaljer inom flyg, raket, satellit och försvarsindustrin.

Genom våra huvudmän har vi tillgång till ett av marknadens bredaste sortiment av material för flyg-, rymd- och försvarsindustrin.

Exempel på materialkvaliteter:

Alloy 718

(2.4668 / UNS N07718)
Åldringshärdbar nickel-krom-järn legering med hög kryphållfasthet upp till 700°C. Specifika egenskaper kan uppnås genom kontrollerade värmebehandlingsprocesser.

Applikationer: Flyg-, bil- och gasturbinkomponenter, fjädertillverkning. Komponenter utsatta för tuffa mekaniska förhållanden i förhöjda temperaturer eller korrosiva miljöer.  

Alloy 6-B

(UNS R30016)
Hör till familjen nötningsbeständiga kobolt-legeringar med utmärkta egenskaper att motstå slitage genom abrasion, erosion, kavitation och påverkan även vid förhöjda temperaturer.

Applikationer: Lagerkomponenter, baffelplåtar, tätningsteknik, knivar och klingor, processanläggningar för mineraler, centrifuger, bortskaffning av  ammunition.  

HAYNES® 25

(2.4964 (WL) / UNS R30605)
kobolt-bas legering förstärkt genom upplösningsbehandling. Utmärkt kryphållfasthet, oxidationsbeständig upp till 980°C och beständig mot gasformiga svavelhaltiga medier.

Applikationer: Gasturbinteknologi för luftfartsindustrin, lagerteknik, framdrivningskomponenter till raketer, industriella förbränningsanläggningar, glasfibertillverkning.

HAYNES® 188

(2.4683 / UNS R30188)
Kobolt-baserad superlegering förstärkt genom upplösningsbehandling med hög oxidationsresistans upp till 1100°C, hög kryphållfasthet, extremt hög beständighet mot het gaskorrosion.

Applikationer: Gasturbinteknologi inom luftfart, lagerteknik, framdrivningskomponenter till raketer, industriella förbränningsanläggningar, glasfibertillverkning.

Titan grad 2

(3.7035 / UNS R50400)
Kommersiellt rent titan, den låga järnhalten medför utomordentlig korrosionsbeständighet i våta kloridhaltiga oxiderande medier. Titan uppvisar enastående biokompatibilitet. Genom små modifieringar av spårämnen ökar de mekaniska egenskaperna i jämförelse med titan grad 1.

Applikationer: Konstruktionsdelar utsatta för svåra oxidationsspänningar, i synnerhet i kombination med klorider: kemisk industri, avsaltningsanläggningar för havsvatten, kraftanläggningar, medicinsk teknologi, lättviktskonstruktioner. 

Titan grad 5

(3.7165 / UNS R56400 / AMS 4911)
(3.7164 / AMS 4928)(WL)
Titan α+β legering: Enastående hållfasthet. De mekaniska egenskaperna kan påverkas genom kontrollerad värmebehandling. En högre specifikationsnivå är tillgänglig för flygplanstillämpningar (WL-utförande). En något modifierad komposition resulterar i förbättrad formbarhet (ELI-utförande)

Applikationer: Konstruktionsdelar inom flygindustrin, kemisk processteknologi, rotationsdelar, fästelement, bilindustrin, sonotroder och medicinteknik. 


Haynes®, Hastelloy® och Ultimet® är registrerade varumärken av Haynes International, Inc., Kokomo, Indiana, U.S.A.
Zapp Materials Engineering GmbH innehar ISO 9001 samt EN 9120 (Aerospace) certifiering och är en del inom Zapp AG.
Med reservation för skrivfel.